Publiek gejammer op Milieudefensie

Illustraties Cyprian Koscielniak

In zijn column van 19 april (Opinie & Debat) hekelt Maarten Huygen het feit dat Leiderdorpers door toedoen van Milieudefensie onnodig lang in ernstige luchtverontreiniging zullen moeten leven, omdat die organisatie een Tracébesluit voor verbreding van de A4 door de Raad van State heeft laten toetsen.

Als Huygen de plannen van Rijkswaterstaat daadwerkelijk bestudeerd had, dan had hij kunnen lezen dat er in deze plannen geen sprake was van een verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Sterker nog: voor het (onvoorziene) geval dat tóch een netto-verbetering van de lokale luchtkwaliteit zou optreden, had Rijkswaterstaat formeel laten vastleggen dat een voorgenomen verlaging van de maximale snelheid tot 80 km/uur dan achterwege zou blijven. Ook uit het onderzoek van Rijkswaterstaat zelf volgde dat helemaal geen sprake zou zijn van een verbetering van de luchtkwaliteit. Daarom ook heeft de Raad van State een streep getrokken door de plannen.

Huygens verwijt dat Milieudefensie `de bewoners in de stank laat zitten`, is in dat licht nogal wonderlijk, evenals het verwijt dat Milieudefensie liet aantonen dat de bewoners juist bij uitvoering van de wegverbreding in minimaal dezelfde slechte luchtkwaliteit moesten leven.

Toch is het juist deze onmogelijke boodschap die ook VNO-NCW en andere lobbygroepen met herhaling proberen uit te dragen.

Niemand hoeft daar vreemd van op te kijken: deze partijen hebben in koor hoog van de toren geblazen dat zij hun volle inspanningen op een dergelijke (laster)campagne zouden richten. Maar een onafhankelijk columnist als Huygen behoort dan op zijn hoede te zijn.

Tot slot opheldering over het mysterie van de steun voor Milieudefensie onder de Leiderdorpse bevolking: Milieudefensie heeft, naast kritiek, ook vele positieve en dankbetuigende reacties gekregen op de gevoerde rechtszaak. Van Leiderdorperse burgers en burgergroepen wel te verstaan. Slechts twee van de tweehonderd bestaande Milieudefensie-leden in Leiderdorp zegden hun lidmaatschap op.

Enkele tientallen leden ging het publieke gejammer op Milieudefensie juist zo ver dat zij een actieve lokale afdeling van Milieudefensie in Leiderdorp hebben opgericht.

    • Roland Kager
    • Inhoudelijk Medewerker Verkeer bij Milieudefensie