Onrechtvaardige kosten kinderopvang [3]

De huidige regeling rond kinderopvang is niet alleen duur, maar pakt ook voor sommige groepen ouders zeer onrechtvaardig uit. Terwijl tweeverdieners een riante tegemoetkoming krijgen, vallen gezinnen met een gehandicapte ouder buiten de boot. De uitvoering van de wet is in die gevallen bij de gemeenten gelegd, die de regeling naar eigen inzicht mogen invullen.

Mijn eigen gemeente verstrekt alleen een tegemoetkoming aan gezinnen die binnen de normen voor bijzondere bijstand vallen. Daarmee valt mijn gezin op een vreemde manier tussen wal en schip. Onze situatie is te ongunstig (gehandicapte vader) om tegemoetkoming van het rijk te krijgen, en te gunstig (inkomen en spaargeld boven bijstandsnorm) om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de gemeente. Was mijn partner iets gezonder geweest en had hij een klein beetje kunnen werken, dan hadden wij bij dezelfde financiële omstandigheden 80 procent van de kosten vergoed gekregen.

Het wrange is, dat wij de opvang vanwege de handicap van mijn partner werkelijk nodig hebben, terwijl tweeverdieners geen noodzaak hoeven aan te tonen. Het allerkleinste tijdelijke baantje geeft al voor een heel jaar recht op subsidie.