Onrechtvaardige kosten kinderopvang [2]

Wij, twee hoogopgeleide jonge ouders, maken ons zorgen over de plannen rond de financiering van de kinderopvang (Binnenland, 26 april).

Momenteel werken wij beiden vier dagen in de week en wordt onze dochter van zes maanden drie dagen in de week liefdevol opgevangen door een oppas die bij ons aan huis komt. Voor ons, voor onze dochter en voor onze oppas een ideale situatie.

In het kleine dorp waar wij wonen is geen kinderopvang beschikbaar. De oppas die wij hebben is een gepensioneerde onderwijzeres die graag nog wil werken. Zij is geen oma van onze dochter, maar een doorwerkende vutter, precies zoals het kabinet het graag ziet. Door haar aanwezigheid kunnen wij beiden vier dagen blijven werken. Wij fietsen naar ons werk, ook zoals het kabinet het graag ziet.

Wanneer de plannen worden doorgezet om deze vorm van kleinschalige en persoonlijke kinderopvang af te schaffen, zal alles wat wij onze dochter, onze oppas en onszelf bieden en wat het kabinet nastreeft verloren gaan: geen stabiele opgroeicondities voor onze dochter, maar een drukke crèche met weinig persoonlijke aandacht. Omdat er geen crèche in ons dorp zit, zal zij langer op de dagopvang moeten zijn, hetgeen voor iedereen duurder is. Onze oppas zal weer met haar armen over elkaar gaan zitten en wij zullen noodgedwongen ofwel met de auto naar ons werk moeten om onze dochter weg te brengen en op te halen ofwel minder moeten gaan werken.

Kortom, niet alleen financieel zullen de geopperde plannen een strop voor ons zijn. Zij vormen ook een bedreiging voor de kwaliteit van het leven van ons, onze oppas en vooral van onze dochter. Het is bijzonder spijtig dat mensen die op een correcte manier gebruikmaken van de vergoeding, hiervoor gestraft worden.

Jeroen en Annemarieke Spitzen, Winssen

    • Annemarieke Spitzen