Jimmy Carter werd ook pósitief ontvangen

Illustraties Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

In NRC Handelsblad van 19 april bericht de correspondent over de pogingen van het Israëlische kabinet om het bezoek van Jimmy Carter dood te zwijgen vanwege zijn gesprekken met Hamas. Hij vervolgt: ”Israëlische kranten schilderen Carter deze week af als een oud geworden loner, een eenzame oude man op een privé-vredesmissie.”

Het blad Ha`aretz deelt deze meewarige benadering niet. De krant publiceerde op 15 april een hoofdartikel met als kop: `Onze verplichtingen aan Jimmy Carter.` Het blad neemt het op voor de oud-president en veegt premier Olmert de mantel uit over de schoffering van de 82-jarige Nobelprijswinnaar en architect van het vredesverdrag met Egypte uit 1978. Israël zou deze vredestichter voor de rest van zijn leven met koninklijke eer moeten behandelen.

De krant beschrijft daartegenover Olmert als iemand ”die het in zijn hele openbare leven niet voor elkaar heeft gekregen enige vredesovereenkomst te bereiken en die in het verleden zelfs geprobeerd heeft onderhandelingen te ondermijnen”. Een ander geluid, dat er niet om liegt.

    • W. van der Kraan