Harpo in Moskou

In 1933 trad de komiek Harpo Marx zes weken op in de Sovjet-Unie. De andere Marx Brothers Groucho, Chico en Zeppo waren thuis gebleven, maar toch was Harpo’s show overal waar hij kwam een geweldig succes. In zijn autobiografie Harpo Speaks! vertelt hij dat hij op een middag in Moskou langs een theater liep waar een lange rij mensen voor stond. Hij passeerde de rij, gaf de kaartjesverkoper een dollar en ging naar binnen. Binnen liep het publiek vrij rond, ze aten en dronken wat en ze kletsten met elkaar, sommigen lazen een boek en anderen waren in slaap gevallen. Op het podium stonden een stoel en een tafel met twee telefoons er op en ook nog wat onduidelijke houtjes. Harpo dacht dat hij in de pauze van een voorstelling was binnengekomen. Die pauze duurde lang, maar na een half uur ging er een bel en het publiek haastte zich naar hun stoelen. Uit de coulissen kwam een jongen van ongeveer tien jaar op het toneel die de telefoon oppakte, even luisterde en vervolgens een van de houtjes verplaatste. Iemand anders kwam op het toneel, hij zei iets tegen het publiek en omhelsde de jongen. De toeschouwers sprongen van hun stoel, juichten, gooiden hun hoeden in de lucht en omhelsden elkaar. Het was de meest krankzinnige show die Harpo ooit had gezien. Later vernam hij dat hij getuige was geweest van schaakpartijen die de jongen, van wie hij de naam niet vermeldt, per telefoon tegen de kampioenen van Polen en van de Oekraïne had gespeeld. Harpo was blij dat Moskou had gewonnen, maar nog liever had hij zijn dollar teruggekregen.

Oplossing: 1. Tg1xg7+ (Een mooie zet, wit neemt een pion die vier keer verdedigd is.) 1...Lf6xg7 (Na andere zetten doet wit