Frontex wel betrokken bij onderscheppen migranten

Illustraties Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

Het Europees Agentschap Frontex is, in tegenstelling tot wat voormalig voorzitter Minze Beuving in NRC Handelsblad van 17 april 2008 beweert, wel degelijk betrokken bij het onderscheppen van migranten in de territoriale wateren van West-Afrikaanse landen. Dat deze acties hun grondslag vinden in (geheime) overeenkomsten tussen Europese lidstaten en landen zoals Senegal en Mauritanië doet niet af aan de betrokkenheid van het agentschap. Zo ging in de tweede helft van 2006 een door Frontex gecoördineerde zeebewakingsoperatie van start, als gevolg waarvan bijna vierduizend migranten op vissersbootjes in Afrikaanse territoriale wateren werden onderschept. Bij de voortzetting van deze operatie in 2007 had Frontex niet alleen een coördinerende rol, maar droeg het ook bij in de financiering van de middelen die er voor gezorgd hebben dat duizenden `illegale immigranten` dichtbij de Afrikaanse kust gedwongen werden hun koers te keren.

Duidelijkheid over de rol van Frontex in dit beleid is dringend geboden. Dan kunnen ook nationale staten gedwongen worden om verantwoording af te leggen over de bilaterale overeenkomsten die aan deze maatregelen ten grondslag liggen. De inhoud van deze overeenkomsten blijft nu verborgen , terwijl de tenuitvoerlegging ervan op gespannen voet staat met het internationale recht. Tussen `de lieden die hier niet horen` zitten ook mensen die burgeroorlogen of dictaturen ontvluchten. Hun kans op bescherming in Europa is nihil, omdat zij in landen aan wal worden gebracht waar het onderscheppende schip patrouilleert, ook als zij aan boord asiel aanvragen.

    • Galina Cornelisse
    • Universitair Docent Staatsrecht