Fiscus kende huurtoeslag ongezien toe

De Belastingdienst heeft honderdduizenden huurtoeslagen voor 2006 definitief vastgesteld zonder de prijzen die huurders opgaven te controleren. Dat blijkt uit interne correspondentie van de Belastingdienst.

De huurtoeslag kwam in 2006 in plaats van de huursubsidie. Bij de fiscus is bekend dat een deel van de huurders een te hoge huurprijs heeft opgegeven. Daardoor is te veel toeslag uitbetaald.

De ongecontroleerde huurtoeslagen zijn samen goed voor een uitgave van meer dan één miljard euro. Verantwoordelijk staatssecretaris De Jager (Financiën, CDA) zei vorige week in een brief aan de Kamer dat er „niet bewust” foute toeslagen zijn verzonden. Uiteindelijk zijn volgens hem bij „ongeveer 8.200” huur- en zorgtoeslagen fouten gemaakt.

Maar uit de correspondentie blijkt dat slechts bij de helft van de 1,2 miljoen mensen die een huurtoeslag krijgen, de huurprijs kan worden gecontroleerd aan de hand van informatie van de verhuurder of van het ministerie van VROM, dat eerder huursubsidie verstrekte. Bij de overige 600.000 toeslagen kan de fiscus de huurder nog niet koppelen aan woning en verhuurder. Daarom baseert de fiscus zich bij het definitief vaststellen van de toeslag 2006 voor deze groep enkel op de huuropgave van de aanvragers zelf. Ze hoefden geen bewijsstukken, zoals een huurcontract, in te sturen. In de correspondentie staat dat de kans „reëel” is dat in deze groep foutieve – te hoge – huren zijn opgegeven. Daardoor krijgen huurders soms zo veel toeslag dat ze slechts enkele tientjes huur hoeven te betalen. Afgelopen maand is over 960.000 van de in totaal 1,2 miljoen huurtoeslagen 2006 een definitieve beslissing genomen. Daaronder zijn er honderdduizenden met ongecontroleerde huren.

De Belastingdienst zegt in een reactie dat er „wel degelijk” controle is op de huren. „Hiervoor is een toezichtsproces ingericht, gebaseerd op onder meer risicoselectie.” Maar uit de documenten blijkt dat de dienst over zo’n proces nog slechts nadenkt. Vorige week werd bekend dat het kabinet dit jaar 130 miljoen euro méér denkt uit te geven aan toeslagen dan de begrote 2,1 miljard euro.

Problemen bij fiscus: pagina 21

Fiscus onder de loep op nrc.nl/belastingdienst

    • Joep Dohmen