Zeeuwen bezorgd over ziekenhuis

Op Walcheren wonen de meeste mensen nabij Middelburg. Toch krijgt Goes het belangrijkste ziekenhuis.

Goedkoper, zegt de directie. Het personeel gelooft dat niet.

Verontwaardiging aan de hoofdingang van het ziekenhuis. „De hoge heren denken alleen aan het geld”, roept iemand. De woede betreft de sluiting van het ziekenhuis Walcheren in Vlissingen. Actiegroepen van personeel en lokale bevolking strijden tegen plannen om de ziekenhuiszorg in Zeeland te reorganiseren.

Bijna vijfhonderd medewerkers van het ziekenhuis hebben vorige week het vertrouwen opgezegd in directeur Rob Zomer. Hun namen liggen bij de notaris, openlijk verzet zou riskant zijn. Het personeel zegt „bedreigd” te zijn door afdelingshoofden. Zomer: „Ik begrijp dat er bezorgdheid is onder de medewerkers. Maar ik vind het jammer dat er mensen zijn die van buitenaf onrust stoken om een genomen besluit te beïnvloeden.”

De actievoerders zitten in het Comité Behoud Ziekenhuis Walcheren, opgericht door gepensioneerd huisarts Eli Kant. Sluiting ervan is „een ramp voor Walcheren”, zegt hij. Lid van het comité is ook Jaap van der Doef, voormalig Tweede Kamerlid (PvdA) en oud-burgemeester van Vlissingen. Hij omschrijft directeur Zomer als „een volstrekt ongevoelige robot” die „geen enkele empathie” heeft voor de zorgen van zijn vijftienhonderd medewerkers.

Wat is er aan de hand?

Het ziekenhuis in Vlissingen gaat fuseren met het ziekenhuis in Goes. Over de noodzaak is iedereen het eens. Het komt de kwaliteit van de zorg ten goede. En specialisten hoeven minder vaak belastende diensten te draaien. Maar er is discussie over de locatie. De directeuren van de ziekenhuizen, Rob Zomer en Hans Simons, ex-staatssecretaris van Volksgezondheid, willen de locatie Goes verbouwen tot ziekenhuis voor complexe zorg, en in Middelburg een minder gespecialiseerd ziekenhuis bouwen voor spoedeisende hulp en minder complexe ingrepen. Het ziekenhuis in Vlissingen verdwijnt.

Het actiecomité vraagt zich af waarom. Er wonen méér mensen op Walcheren dan in de omgeving van Goes. Al die mensen moeten straks bij gecompliceerde klachten naar het veel verder gelegen Goes. Huisarts Eli Kant: „Zo kan het gebeuren dat mensen op weg naar het ziekenhuis in de ambulance sterven.”

Waarom wordt het makkelijk bereikbare ziekenhuis in Middelburg niet het belangrijkste ziekenhuis voor de gehele regio? Volgens Zomer is verbouwing van het ziekenhuis in Goes en bouw van een ziekenhuis in Middelburg „vele tientallen miljoenen euro’s” goedkoper dan het bouwen van één groot, gespecialiseerd nieuw ziekenhuis in Middelburg. Dat geld kan worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Klopt dat? Of is er sprake van belangenverstrengeling?

Personeelsleden van het ziekenhuis in Vlissingen wijzen erop dat diverse medisch specialisten commerciële belangen hebben in privéklinieken in de buurt van Goes, die in geval van complicaties een intensive-care-afdeling hard nodig hebben, en wellicht hun bestaan van de beschikbare topzorg laten afhangen. Kant: „Het kan toch niet zo zijn dat de locatie van een ziekenhuis afhangt van de vraag of een privékliniek daardoor wel of niet goed kan draaien?”

Eén van de bezorgde medisch specialisten, oud-voorzitter van de medische staf Henk Jonkers, schreef vorige week een brief aan minister Klink: „Het lijkt erop dat ten behoeve van commerciële zorgactiviteiten op de Bevelanden de reguliere ziekenhuiszorg op Walcheren wordt uitgekleed. De demografisch beste plaats voor de hoofdvestiging [...] wordt veronachtzaamd.”

Zomer wuift de veronderstellingen weg. „Er zijn specialisten die bemoeienis hebben met zelfstandige behandelcentra. In Goes. In Middelburg. Maar ook in Oostburg en Terneuzen. Dat hun belangen iets te maken hebben met de keuze voor Goes, raakt kant noch wal.” Ook de medische staven van beide ziekenhuizen wijzen de suggestie af. „Het past een grote groep academici niet op deze wijze met elkaar (en anderen) om te gaan, elkaar te beledigen en om op uiterst ongenuanceerde wijze zaken te verdraaien, te manipuleren en bij elkaar te fantaseren”, aldus voorzitter Lavrijsen van de medische staf in Goes in een brief aan collega’s. De specialisten noemen de zorg over te lange afstanden voor spoedgevallen „onterecht”, gezien de moderne ontwikkelingen in de traumatologie.

    • Arjen Schreuder