Talibaan ‘te lang’ naakt in kou gezet

Nederlandse militairen hebben drie gevangenen in Uruzgan op 17 januari 2007 naakt in regen en kou laten staan. Een jurist op Kamp Holland heeft daarna ingegrepen omdat hij vond dat een van hen te lang buiten stond. Bij deze gevangene werd „verhoogde hartslag” geconstateerd, aldus een onderzoeksrapport. De „mogelijke onregelmatigheden” zorgden voor consternatie op het ministerie van Defensie, dat het onderzoek instelde.

Dat blijkt uit stukken die deze krant op grond van de Wet openbaarheid bestuur in bezit heeft. Na het incident zijn de regels (de standard operation procedures (SOP’s) aangepast. De situatie „heeft niet geleid tot ziekte of tot levensgevaar voor de detainee”, schreef de toenmalige commandant der strijdkrachten Dick Berlijn in een brief aan de minister van Defensie naar aanleiding van het incident.

Voordat Berlijn zijn brief schreef, meldde de directeur Operatiën: „Op 17 januari is geen sprake geweest van marteling, onoorbare praktijken of misstanden, maar slechts van een onacceptabele situatie die vervolgens in de kiem werd gesmoord.”

De behandeling van gevangenen door Nederlandse militairen ligt gevoelig, na berichten in de Volkskrant in 2006 dat medewerkers van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bij ondervragingen in Irak in 2003 gedetineerden zouden hebben gemarteld. Een onderzoekscommissie stelde vast dat van marteling geen sprake was, maar dat er wel regels waren overtreden tijdens het verhoor.

Een voormalig bewaker van Kamp Holland zegt dat er een tekort aan bewakers is waardoor hij te lange diensten zou hebben gedraaid, zo blijkt uit zijn verklaring in zijn strafdossier. In hetzelfde dossier noemt een leidinggevende de opleiding voor de bewaarders „te kort en oppervlakkig”.

Gevangenen: pagina 3

Commentaar: pagina 7

    • Steven Derix
    • Jaus Müller