Reddingsplan voor rivier Niger

Negen West-Afrikaanse landen hebben een akkoord gesloten dat de rivier de Niger moet redden. De 4.200 kilometer Niger dreigt volledig droog te vallen. Daardoor wordt het leven bedreigd van miljoenen mensen die van de rivier afhankelijk zijn. De problemen met de Niger zijn het gevolg van bevolkingsgroei, milieuvervuiling en klimaatverandering. De industrie en de landbouw gebruiken steeds meer rivierwater. Het plan voorziet de komende 20 jaar in de aanleg van waterbekkens, uitbaggeren, herbebossing van oevers en de aanleg van dammen. De projecten kosten 5,5 miljard euro.Er is een miljard euro toegezegd. (BBC)