Reddingsplan voor rivier de Niger

Niamey, 2 mei. Negen West-Afrikaanse landen hebben een akkoord gesloten dat de rivier de Niger moet redden. De 4.200 kilometer lange Niger dreigt volledig droog te vallen. Daardoor wordt het leven van miljoenen mensen die van de rivier afhankelijk zijn bedreigd. Het plan behelst de aanleg van waterbekkens, baggerwerk, herbebossing van oevers en de aanleg van dammen in de komende twintig jaar, en kost 5,5 miljard euro. Er is een miljard toegezegd.