Kritiek op digitaal patiëntendossier

Apothekers, artsen en fysiotherapeuten willen dat minister Klink (Volksgezondheid, CDA) zijn plannen voor het elektronisch patiëntendossier grondig herziet. Dat schrijven ze in een brandbrief aan de minister, waarover het vakblad Medisch Contact publiceert. De plannen zouden „ondeugdelijk” zijn en de termijn waarbinnen ze moeten worden gerealiseerd „onhaalbaar”.

Klink kondigde in april aan dat alle huisartsen, apothekers en ziekenhuizen per 1 september volgend jaar moeten zijn aangesloten op het elektronisch patiëntendossier, waardoor informatie over patiënten kan worden uitgewisseld. Zo zou voorkomen kunnen worden dat patiënten de verkeerde medicatie voorgeschreven krijgen.

In de brief staat dat de proefprojecten zeer beperkt van omvang zijn en met grote technische problemen kampen. Verder luidt de kritiek dat er geen duidelijk plan van aanpak is en dat de evaluatie niet goed is geregeld. Ook zou er nog niets zijn geregeld voor de aansprakelijkheid van zorgverleners als het elektronisch dossier niet volledig is.

Een andere grief van de artsen en apothekers is dat het landelijke patiëntendossier voorbijgaat aan de vele regionale initiatieven. Volgens de briefschrijvers zijn er regionaal al vijf miljoen huisartsendossiers ontsloten en worden van 14 miljoen Nederlanders medicatiegegevens elektronisch uitgewisseld. Die initiatieven voldoen echter niet aan de landelijke normen. De artsen willen dat Klink goed werkende netwerken integreert in het landelijke systeem.