Correcties & aanvullingen

Makkum

In het artikel over Koninginnedag in Makkum (30 april, pagina 1) werd in de kop en de tekst het woord smúk gebruikt. De correcte schrijfwijze van dit Friese woord is smûk (gezellig).