Artsen zijn tegen plan dossiers

Apothekers, artsen en fysiotherapeuten willen dat minister Klink (Volksgezondheid, CDA) zijn plannen voor het elektronisch patiëntendossier herziet. Dat schrijven ze in een brief aan de minister, blijkt uit het vakblad Medisch Contact.

Klink kondigde in april aan dat huisartsen, apothekers en ziekenhuizen per 1 september volgend jaar moeten zijn aangesloten op het elektronisch dossier, waarmee ze informatie over patiënten kunnen uitwisselen. De overheid werkt al jaren aan zo’n dossiers.

Volgens de briefschrijvers „zijn de plannen om dat doel te bereiken ondeugdelijk en de termijn waarbinnen ze moeten worden bereikt onhaalbaar.” Ook ziet Klink over het hoofd dat de huidige proefprojecten slechts zeer beperkt van omvang zijn en met grote technische problemen kampen, aldus de brief. Er is verder geen duidelijk plan van aanpak en de evaluatie is niet geregeld. Ook is er nog niets geregeld voor de aansprakelijkheid van zorgverleners als het elektronisch dossier om technische of andere redenen niet volledig is.