Vertrek Wolfgang Wagner

Wolfgang Wagner (88), sinds 1951 leider van de Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth, neemt eind augustus na 57 jaar afscheid. Daarover is hij het gisteren eens geworden met het bestuur van de Festspiele. Het is de bedoeling dat hij wordt opgevolgd door dochters Katherina Wagner (29) en Eva Wagner-Pasquier (63), die het festival een scherper profiel moeten geven.

Wagner kondigde zijn terugtreden drie weken geleden onverwachts aan. Hij is voor het leven benoemd en was tot voor kort niet bereid zich terug te trekken, al was dat wel de wens van de stichting.

Dat een duo het festival gaat leiden is niet voor het eerst. Ook Wolfgang Wagner leidde het festival aanvankelijk met zijn broer Wieland, tot die in 1966 overleed. Opmerkelijk is dat diens dochter Nike Wagner, nu 62, niet de eerste kandidaat voor de opvolging is. Artistiek inhoudelijk wordt zij, onder meer door haar internationaal succesvol leiderschap van het Pèlerinages-Festival in Weimar, gezien als de geschiktste kandidaat. Naar algemeen wordt aangenomen wil Wolfgang Wagner de festivalleiding in handen houden van zijn eigen familietak.

Die Welt noemt de opvolging door Eva en Katharina Wagner in een kritische nieuwsanalyse alleen te bevatten onder twee aannames: dat men accepteert dat de erfgename(n) van Wieland Wagner opnieuw worden gepasseerd, en dat men ervan uitgaat dat het festival in Bayreuth een curieus, door Richard Wagner zelf geconcipieerd en daardoor gewijd instituut is, dat het vooral belangrijk is dat zij onder leiding blijft van directe nazaten van Wagner.