Boekverbrandingen jaren dertig niet te vergelijken met Koranverbranding 1

In haar column van 22 april kapittelt Elsbeth Etty Joost Zwagerman waar hij gemakzuchtige historische parallellen maakt en de consequenties daarvan niet doordenkt. Zij verliest echter haar punt waar zij het verbranden van een religieus openbaringsgeschrift gelijkstelt met de boekverbrandingen uit de jaren dertig. Toen ging het om boeken, ongeacht hun inhoud, van auteurs louter op grond van hun afkomst. Dat de inhoud van de boeken aan de geest van joden was ontsproten, was criterium, en niet de joodse religie. Er waren zelfs zeker ook antireligieuze werken onder. Waar het de nazi`s ging om een volgens hun zieke geest die zich zou manifesteren in de joodse intellectualiteit, gaat Wilders tekeer tegen een godgegeven openbaringsgeschrift. De auteur daarvan is geen individu maar God. Wie dat geschrift afwijst tast individuen dus niet in hun rechten aan. Zij worden hooguit in hun collectieve geloofsvoorstellingen aangetast, en dan dienen we te spreken over de rechten van een collectief en de rechten van een geloofsvoorstelling. Wat geheel andere zaken zijn. Men mag zeker bezwaar maken tegen het verbranden van Zijn tekst, maar niet met een beroep op de rechten van de individu, en evenmin onder verwijzing naar de jaren dertig.