„Sta dus altijd paraat met alle mogelijke strijdkrachten, met paarden, met wapens en mondvoorraad waarmee je Gods vijanden bang maakt en ook anderen buiten hen die jullie nog niet kennen” - soera 8, vertaling Kader Abdolah

pagina 4 en 5