Groningse limiet aan studentenpand

Rotterdam, 26 april. Straten in Groningen mogen voor niet meer dan 15 procent bestaan uit studentenhuizen. Ook komt er overleg met corporaties voor de bouw van extra studentenwoningen. Dat voorstel deden burgemeester en wethouders om tegemoet te komen aan klachten van omwonenden over de snelle toename van kamerverhuurpanden. De stijging werd veroorzaakt doordat de gemeente de norm had losgelaten dat een wijk nooit meer dan 9 procent studentenhuizen mag tellen.