Checklist Dijsselbloem wordt duidelijk nog niet gebruikt

In NRC Handelsblad van 18 april staat hoe de Tweede Kamer uitbundige lof toezwaaide aan de commissie-Dijsselbloem. Onder de kop `Checklist voor beleid` volgt een lijstje van twaalf maatstaven waaraan volgens die commissie het onderwijsbeleid voortaan zou moeten voldoen. Het valt op dat de laatste ophefmakende onderwijsbeslissing van dezelfde Tweede Kamer, de verstrekking van gratis schoolboeken aan zowel arm als rijk, voldoet aan geen van deze criteria.