Dossier Hells Angels: gesloten

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het hoger beroep in de strafzaken tegen de Hells Angels ingetrokken. Vorig najaar begon het proces tegen 21 Hells Angels en hun voormalig president Willem van B. De verdenking was lidmaatschap van een criminele organisatie, verboden wapenbezit, geweldsmisdrijven en drugshandel. De rechtbank stelde december vorig jaar dat het „OM in deze zaak bij herhaling schromelijk tekort is geschoten”. Uit bezorgdheid over het eigen aanzien trekt het OM het hoger beroep nu in. (NRC)