Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Christie’s veilt gestolen doek

Een zeventiende-eeuws schilderij waarvan de Pools-joodse eigenaar in de oorlog is overleden, wordt komende week geveild. Dat hebben de erfgenamen volgens een Poolse gezagsdrager afgesproken met de huidige eigenaren van het werk uit de Hollandse School.

Het olieverfschilderij van Pieter de Grebber dateert uit de jaren voor 1630 en is volgens veilinghuis Christie’s 20.000 tot 30.000 pond (25.000 tot 38.000 euro) waard. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldsoorlog was het schilderij eigendom van Abe Gutnajer, een vooraanstaande joodse kunstverzamelaar en antiquair. Gutnajer werd in 1942 in het getto van Warschau vermoord door de nazi’s die het schilderij meenamen.

Het schilderij was spoorloos totdat het in 2006 plotseling opdook bij veilinghuis Christie’s, waar een Let het te koop aanbood. Het schilderij bleek te staan op een Poolse lijst van kunstwerken die tijdens de oorlog uit het land waren verdwenen. Wojciech Kowalski, een ambtenaar van het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft vervolgens twee jaar lang bemiddeld bij de onderhandelingen over het schilderij.

Omdat de huidige eigenaar, die anoniem wil blijven, het schilderij te goeder trouw had verworven was deze niet verplicht het terug te geven. „We zijn blij dat het schilderij niet is vernietigd, maar het is nu in particulier bezit en Polen kon het op geen enkele manier terugkrijgen”, zegt Kowalski.

De erfgenamen van Gutnajer, die nu wonen in de VS, hebben uiteindelijk ingestemd met de verkoop. Wat er precies is afgesproken wordt niet openbaar gemaakt. „Beide partijen hebben een juist en eerlijke oplossing gevonden”, zegt Kowalski. (AP)

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Christie’s

De kop Christie’s veilt gestolen doek (24 april, pagina 12) is onjuist. De kop had moeten zijn Christie’s veilt oorlogskunst. Het olieverfschilderij van Pieter de Grebber werd na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gestolen van antiquair Abe Gutnajer. Het schilderij werd door de nieuwe eigenaar te goeder trouw aangekocht en wordt bij Christie’s aangeboden met instemming van de twee partijen die er beiden aanspraak op kunnen maken.