Uitgiftekoers aandelen RBS is te laag

De raad van commissarissen van Royal Bank of Scotland (RBS) heeft zijn eerste test goed doorstaan. Een omvangrijke claimemissie van 12 miljard pond (15 miljard euro) zal ertoe bijdragen dat de kapitaalpositie van de Britse bank weer op een aanvaardbaar – zij het nog geenszins solide – niveau uitkomt.

De nauwlettend in de gaten gehouden zogeheten tier one ratio van het kernkapitaal (een maatstaf voor de financiële gezondheid van banken) zal klimmen van een benauwde 4 procent naar een iets ruimere 6 procent. RBS verdient lof, omdat ze de eerste Britse bank is die heeft toegegeven hulp van de aandeelhouders nodig te hebben, in de vorm van de grootste Europese claimemissie ooit.

Maar de RBS-aandeelhouders zullen wel even moeten slikken. De hele herkapitaliseringsoperatie komt slechts een paar maanden nadat RBS een hoog bedrag moest neertellen voor zijn deel van de door een consortium overgenomen bank ABN Amro. Het nieuwe aandelenkapitaal, dat zal worden verkocht tegen een korting van 46 procent ten opzichte van de koers van maandag, zal de hoeveelheid aandelen met 60 procent vermeerderen. Bovendien zal de bank de tussentijdse dividenduitkering laten schieten en naar verwachting de uitbetaling per aandeel verlagen.

Als rekening wordt gehouden met de 4,3 miljard pond aan afschrijvingen na belastingen, zal het nieuwe aandelenkapitaal van 12 miljard pond niet volstaan om de tier one ratio van RBS weer helemaal op 6 procent te krijgen. Daarvoor moet ook nog eens voor 4 miljard pond aan bedrijfsonderdelen worden verkocht, zoals het leasebedrijf Angel Trains en een paar verzekeringsbedrijven.

Bij de tweede proeve van bekwaamheid – zorgen voor een goed bestuur – is de raad van commissarissen van RBS duidelijk tekortgeschoten. Nog maar een paar maanden geleden heeft topman Sir Fred Goodwin, de man die de overname van ABN Amro er doorheen joeg, met klem betoogd dat RBS geen nieuw kapitaal nodig had. Andere topmannen van grote banken die wel met de pet in de hand naar de aandeelhouders gingen – Chuck Prince van Citigroup, Daniel Bouton van het Franse Société Générale en Marcel Ospel van het Zwitserse UBS – zijn de laan uitgestuurd.

Maar Goodwin mag blijven. Zijn aanhangers denken dat de bank hem nodig heeft voor de integratie van ABN Amro. Maar zelfs als dat waar is, moet er beter op hem worden gelet.

Op z’n minst moet RBS op zoek naar een nieuwe onafhankelijke commissaris en verscheidene nieuwe gezichten voor zijn bestuur. Maar alles wat de aandeelhouders krijgen is drie nieuwe, niet-uitvoerende directieleden, die pas aan het werk zullen gaan als anderen zijn afgetreden. In ruil voor een cheque van 12 miljard pond lijkt dat niet veel.

George Hay