Meer spionage Rusland en China

De spionageactiviteiten van Rusland en China in Nederland nemen toe. Deze landen proberen „heimelijk” technologische, economische en wetenschappelijke informatie te verzamelen. Dat schrijft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in zijn jaarverslag van 2007.

Uit onderzoek van de AIVD blijkt dat „inlichtingendiensten uit de gehele wereld” actief zijn in Nederland. In een aantal gevallen zag de AIVD aanleiding voor optreden. Gerard Bouman, hoofd van de AIVD: „We hebben een aantal officieren, van meer dan één dienst, bewogen terug te gaan naar hun land van herkomst.”

Volgens de AIVD is er sprake van „een intensivering van de Russische inlichtingenactiviteiten in Nederland”. De dienst noemt als voorbeeld de Russische inspanningen om „heimelijk informatie te vergaren over de energiesector”.

De toename van diplomatieke en handelsrelaties met China leveren „vanuit spionageoogpunt” risico’s op, schrijft de AIVD. „Zo kwamen in 2007 concrete dreigingen aan het licht van digitale inbreuken op vitale Nederlandse ICT-netwerken die vanuit China werden geregisseerd.”

Algemeen ziet de AIVD een reële en toenemende dreiging van aantasting van „vitale ICT-infrastructuren vanuit het buitenland”. Het gaat om het verkrijgen van „beschermde persoonsgegevens tot grootschalige digitale veiligheidsinbreuken bij overheid en/of bedrijfsleven”.

Ook zet de Chinese overheid migranten in om „hoogwaardige kennis en technologie uit Nederland naar China te laten weglekken”. Volgens Bouman gebeurt dat in „één-op-één gesprekken, of overreding, met slechts één doel: informatie vergaren voor de Chinese overheid”.

Ook „een aantal” andere landen probeert migranten te beïnvloeden, soms ook om „activiteiten te verrichten die indruisen tegen Nederlandse belangen”. Welke landen dat zijn wilde Bouman niet zeggen.

Lees het AIVD-rapport op www.aivd.nl