Kamer overweegt invitatie Dalai Lama

Den Haag, 23 april. De Tweede Kamer overweegt de Dalai Lama zelf uit te nodigen voor een bezoek aan Nederland. GroenLinks heeft het presidium van de Kamer gevraagd of een uitnodiging van de Tibetaanse leider nog voor de Olympische Spelen mogelijk is. VVD en SP steunen het verzoek. Andere partijen staan er niet onwelwillend tegenover als mocht blijken dat een uitnodiging door de Nederlandse regering of de Europese Unie uitblijft.