Reacties: nrc.nl/commentaar

Ik zie echt méér in dat vrouwenquotum voor de top van het bedrijfsleven, voor verdere gestage productiviteitsstijging. En verdere toename van parttime- en telewerken. (A. Stuijt op 21 april over ‘Veertig uur werkt niet’)