Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Copyright ligt nog maar zelden bij de auteur

De heren Bossenbroek en Jansen van de Koninklijke Bibliotheek vergeten in hun artikel over het auteursrecht (Opiniepagina, 17 april) dat het copyright tegenwoordig zelden meer bij de auteurs berust. Het recht is verhandelbaar en het is gebruikelijk dat wanneer iemand iets gepubliceerd wil zien, uitgevers niet alleen om een handtekening vragen voor een eenmalig publicatierecht, maar zich álle rechten toe-eigenen. Het auteursrecht doet allang niet meer waar het voor bedoeld is, namelijk mensen stimuleren om oorspronkelijk werk te scheppen door de commerciële exploitatie van hun werk te beschermen.

De voorstellen van Bossenbroek en Jansen gaan niet ver genoeg. Schaf die belachelijke regeling af dat rechten gelden tot x jaar na de dood van de auteur - dode auteurs hoeven niet meer gestimuleerd te worden om te scheppen, en de inkomsten gaan naar lieden die nog nooit iets gecreëerd hebben. Laat alle rechten bijvoorbeeld vijftig jaar na publicatie vervallen, en verbied dat er bij iedere herdruk of herpublicatie het copyright opnieuw geclaimd wordt.