Verzet tegen aansluiting ouderenbond

FNV Bondgenoten, de grootste bond binnen de FNV, verzet zich tegen aansluiting van de ouderenbond Anbo bij de vakcentrale. Met name de bedrijfsgroep uitkeringsgerechtigden en ouderen (UGO) keert zich tegen toetreding van de Anbo. Volgens een woordvoerder van Bondgenoten vreest de UGO voor ledenverlies. Daarnaast heeft een meerderheid van de bondsraad weerstand tegen de ouderenbond, die hij ”geen vakbond” vindt. Weliswaar kent de vakcentrale FNV een Vrouwenbond en het `jongerennetwerk` FNV Jong, maar die zijn voortgekomen uit de vakbonden zelf en zijn minder `FNV-vreemd` dan de Anbo. Op 6 mei beslist de Federatieraad van de vakcentrale, waarin alles zestien aangesloten bonden zijn vertegenwoordigd, over de toetreding van de Anbo.