Raad van State maakt zich impopulair en onbegrepen

De vicevoorzitter van de Raad van State, de heer Tjeenk Willink, liet zich in deze krant van 9 april zorgelijk uit over de verslechterende relatie tussen burger en overheid in ons land. Echt zorgelijk is echter, dat hij niet inziet dat hij geen deel van de oplossing is, maar bij uitstek deel van het probleem.

De RvS maakt zich immers onbegrepen en impopulair door haar uitspraken die verband houden met onder meer fijnstof en milieu. Hierbij worden nuttige projecten getraineerd. De RvS verschuilt zich dan achter Brusselse regelgeving, ondanks dat er keer op keer op wordt gewezen, dat in andere Europese landen de implementatie van diezelfde regelgeving tot veel minder problemen leidt. Waarom? Omdat de RvS een overbodig strenge uitleg geeft aan die regelgeving, waarbij het milieubelang steeds weer prevaleert boven andere legitieme belangen. In andere landen worden er meer evenwichtige afwegingen gemaakt. Daar zou de heer Tjeenk Willink eens over moeten nadenken.