‘Alle pijnpunten zijn weggenomen’

Ruud Bruijnis praat deze maand met amateurclubs over de invoering van drie topklassen.

Hoe breed is volgens u het draagvlak voor het voorstel?

Ruud Bruijnis, directeur amateurvoetbal KNVB: „Het leek enkele weken geleden of veel mensen tegen de invoering van de topklassen waren. In ons voorstel zijn alle pijnpunten weggenomen. Steeds meer mensen raken doordrongen van de noodzaak van de maatregelen. Dat ze nodig zijn voor een gezondere basis en een kwalitatief betere top, voor meer voetbal en beter voetbal. Er komt nooit een voorstel waar alle 1,1 miljoen voetballers voor applaudisseren.”

Hoe is reactie van de clubs?

„Wij zijn metde clubs in gesprek. Het is plezierig te weten dat voor veel clubs het niet meer de vraag is of die topklasse er moet komen, maar hoe.”

Zondagclubs klagen dat op zaterdag spelen ten koste gaat van hun zaterdagafdeling, en dus inkomsten scheelt.

„We hebben berekend dat bij drie topklassen van zestien ploegen 132 clubs er gemiddeld vijf procent in inkomsten op vooruit gaan. Er zal heus ergens een club zijn waarvoor dat niet opgaat. De KNVB moet er voor zorgen dat bij clubs met twee afdelingen de ene week het eerste zaterdagelftal thuis speelt en de andere week het eerste zondagteam. Er komt ook nog een spreiding van aanvangstijden tussen half drie en half acht. Dus ik zie dat bezwaar niet zo.”

Het is geen optie om twee topklassen in te stellen, één voor zaterdag, één voor zondag.

„Ons spijkerharde voorstel gaat daar niet vanuit. Maar stel dat voor dit idee een amendement wordt ingediend door een van de zes districten en in de algemene vergadering wordt aangenomen, dan is dát de besluitvorming. Vooral wat betreft reisafstanden, binding met publiek en businessclubs scoort dit voorstel sportief en maatschappelijk in onze ogen minder.”

In seizoen 2010-’11 kan een club degraderen uit de eerste divisie naar de amateurs. Dat gaat directeur betaald voetbal Henk Kesler te langzaam. De FIFA zou het ook anders willen.

„Het bondsbestuur [waarin profs en amateurs zijn vertegenwoordigd] heeft toegezegd zich niet te mengen in het besluit van het amateurvoetbal. De FIFA wil dat toetreding tot het profvoetbal geschiedt op sportieve gronden. Ik ben ervan overtuigd dat het tempo waarmee wij een promotie-degradatieregeling willen invoeren voldoet aan de eisen van de wereldvoetbalbond. Dus Kesler moet een jaar extra geduld hebben.”

Hoe gaat de doorstroming tussen profs en amateurs straks?

„We maken met de profs de afspraak dat als de kampioen van de topklassen wil promoveren, de nummer laatst uit de eerste divisie degradeert. Wil amateurkampioen niet naar het profvoetbal dan daalt er geen club af. Los hiervan is er momenteel binnen de profsectie een discussie over de omvang van de eerste divisie. Dat kan betekenen dat wij een verzoek krijgen een extra degradant op te nemen. Daar willen we over praten.”