Site laat zien wie professor betaalt

De Wageningen Universiteit geeft als eerste in Nederland volledig openheid van zaken rond de betaling van bijzonder hoogleraren. De universiteit publiceert op internet een lijst van al haar leerstoelen en de bijbehorende financiers. „Daarmee hopen we te beantwoorden aan de vraag uit de samenleving om transparantie”, zegt woordvoerder Simon Vink aan de telefoon.

In de media waren vragen gerezen over de objectiviteit van hoogleraar zuivelkunde Toon van Hooijdonk. In zijn intreerede aan de Wageningen Universiteit verkondigde hij dat melk gezond was. Zijn leerstoel bleek betaald door zuivelconcern Nederlandse Zuivel Unie en hij was directeur bij zuivelconcern Campina. Dat wekte de suggestie dat hij zijn broodheer naar de mond praatte.

Maar volgens Vink is nooit verhuld dat Van Hooijdonk door de zuivelindustrie wordt betaald. Een lijst met financiers van leerstoelen was altijd al voor iedereen opvraagbaar, zegt hij. De Raad van Bestuur in Wageningen wil de indruk wegnemen dat zij geheimen heeft, en heeft daarom besloten de lijst op de website te zetten.

Er is niets mis met financiering door derden, zegt Vink. „Integendeel, wij zijn juist blij met bijzonder hoogleraren die betaald worden door bedrijven, organisaties of fondsen. Dat versterkt de band van het universitaire onderzoek met de samenleving.”

En Wageningen gaat door met de ‘nieuwe openheid’. „De volgende stap is dat we alle nevenfuncties van hoogleraren openbaar gaan maken. Dat is iets meer werk omdat wij ze moeten vragen dat zelf aan ons te rapporteren. Het is een vraag uit de samenleving en daarop willen wij graag antwoorden”, aldus Vink.

Lijst met leerstoelfinanciering: www.wur.nl/nl/onderwijs/hoogleraren