Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

‘Frustratie bij werkloze in stad’

Steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben grote kans dat de onveiligheid en overlast in hun wijken de komende jaren toenemen. Hier wonen relatief veel langdurige werklozen en werkloze jongeren die geen baan kunnen vinden, terwijl het tegelijkertijd economisch goed gaat met hun stad. Daarmee hoopt de frustratie zich op en neemt de kans op sociale problemen toe.

„In Amsterdam rennen op het station alleen maar mensen met aktetassen heen en weer. Er worden overal kantoren gebouwd. Dan snap je niet dat je zelf niet aan de slag komt”, zegt Gerard Marlet, directeur van de Stichting Atlas voor gemeenten. Vandaag heeft de stichting in Den Haag de tiende atlas gepresenteerd. Net als de afgelopen negen edities werden de vijftig grootste gemeenten van Nederland onderzocht op punten als economische groei, huizenprijzen, aantrekkelijkheid van de woonomgeving, en werkloosheid. Ook werd de ontwikkeling van de vijftig steden in de afgelopen tien jaar op een rij gezet.

Conclusie: economisch gezien gaat het met bijna alle steden beter. Er is één grote maar: er zijn te veel mensen die er niet in slagen van die economische verbetering profiteren. „Als ondanks de vele kansen in een economisch succesvolle regio veel mensen werkloos blijven, ontstaat mogelijk een explosieve situatie”, aldus de onderzoekers. Die kans daarop is het grootst in steden als Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, en Leeuwarden, maar ook in kleinere gemeenten als Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht en Helmond. De onderzoekers spreken over „onnodige werkloosheid”.

Het probleem is dat veel werklozen niet in aanmerking komen voor de beschikbare banen, stellen de onderzoekers. Op korte termijn zou de overheid volgens Marlet moeten zorgen voor veel meer tijdelijke, gesubsidieerde banen.