Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Emancipatie

Vrouwen klagen vaker over discriminatie op arbeidsmarkt

Rotterdam. Het aantal klachten van vrouwen over discriminatie op de arbeidsmarkt is vorig jaar flink gestegen. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2007 van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), dat gisteren is gepubliceerd. De commissie ontving in het afgelopen jaar 515 klachten en velde in bijna de helft van die gevallen een oordeel. Het percentage gevallen waarin sprake was van ongelijke behandeling van vrouwen ten opzichte van mannen steeg van 12 naar 17 procent. Ook de klachten over discriminatie op grond van ras stegen, van 15 naar 19 procent. Daarentegen daalde het aantal gevallen van ongelijke behandeling in verband met de (oudere) leeftijd. Volgens CGB-voorzitter Alex Castermans blijkt uit de dossiers dat ”een discriminatieverbod alleen onvoldoende is om ervoor te zorgen dat eenieder kan deelnemen aan het maatschappelijk leven”. Zo krijgen mannen bij gelijke geschiktheid voor een functie toch nog te vaak voorrang boven vrouwen, heeft de commissie vastgesteld. En als vrouwen in dienst worden genomen, krijgen ze minder betaald dan hun mannelijke collega`s. Arbeidscontracten met vrouwen worden volgens de commissie wegens zwangerschap niet verlengd. Dit alles is in strijd met de wettelijke regels.