Minder executies China door beoordeling Hof

In China zijn het afgelopen jaar ten minste 470 executies uitgevoerd. In vergelijking met het voorgaande jaar is het aantal doodstraffen in het land meer dan gehalveerd, zo blijkt uit cijfers van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie vermoedt dat het werkelijk aantal voltrokken doodstraffen in China veel hoger is.

„In China wonen 1,2 miljard mensen en in het land staat op zeventig vergrijpen de doodstraf, waaronder relatief kleine misdrijven als diefstal en belastingfraude. Die twee factoren doen vermoeden dat er veel meer executies plaatsvinden”, licht een woordvoerder van Amnesty toe.

China publiceert net als veel andere landen zijn executiecijfers niet. Hierdoor is het voor Amnesty moeilijk het daadwerkelijke aantal met zekerheid vast te stellen.

De scherpe daling van het aantal doodstraffen in China, dat koploper is onder de 24 landen die executies uitvoerden, komt volgens Amnesty door het besluit vorig jaar dat elke doodstraf door het Hooggerechtshof opnieuw moet worden beoordeeld. „Veel veroordelingen liggen nu bij het hof. Het blijft dus nog even de vraag of de daling van het aantal executies in China ook structureel is”, nuanceert Amnesty.

Het totale aantal gedocumenteerde executies in de wereld kwam in 2007 uit op 1.252. In vergelijking met een jaar eerder is dat een daling met eenvijfde. De terugval wordt met name veroorzaakt door China. Daarnaast zij in de Verenigde Staten (VS) sinds eind vorig jaar alle executies gestopt in afwachting van het Hooggerechtshof, dat zich buigt over het gebruik van de dodelijke injectie. De VS executeerden 42 mensen.

In Saoedi-Arabië nam het aantal executies het sterkst toe. Het land verviervoudigde zijn voltrokken doodstraffen bijna, naar 143. Amnesty kan de scherpe stijging niet verklaren. Iran verdubbelde als nummer twee de executies naar 317. Derde stijger is Pakistan, waar het aantal uitgevoerde doodstraffen met de helft toenam tot 135.