Ambtenaar voor álle huwelijken

Gemeenten mogen weigeren iemand aan te nemen die geen homohuwelijken wil sluiten. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) gisteren bepaald. De gemeente Langedijk was vorig jaar op zoek naar twee trouwambtenaren. In de vacaturetekst stond dat ze bereid moesten zijn álle huwelijken te sluiten, dus ook homohuwelijken. Een van de kandidaten gaf aan hierover gewetensbezwaren te hebben en diende een verzoek in om een oordeel bij de CGB. Volgens Alex Geert Castermans, voorzitter van de commissie, is het „niet denkbaar dat iemand in dienst van de overheid op dit soort punten discrimineert”. In 2002 oordeelde de commissie in een soortgelijke zaak nog dat een gemeente de gewetensbezwaren van de ambtenaar wel moest respecteren. Regeringspartijen CDA en ChristenUnie zijn verbaasd over het advies van de commissie. „Ik heb geen bezwaar tegen gewetensbezwaarden”, aldus CDA-Kamerlid Liesbeth Spies. (ANP)