Toename van hoogopgeleiden

Vorig jaar waren er voor het eerst in jaren bijna evenveel hoogopgeleide als laagopgeleide Nederlanders. Tussen 2001 en 2007 is het aantal Nederlanders met een hbo- of universitaire opleiding in alle leeftijdsklassen gestegen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren heeft gepubliceerd. Nederland telde in de afgelopen jaren altijd meer laagopgeleiden dan hoogopgeleiden. In 2007 was 29 procent van de Nederlandse bevolking laag opgeleid en 28 procent hoog opgeleid. De grootste groep (40 procent) blijf bestaan uit Nederlanders met een middelbare opleiding. Van de belangrijkste allochtone groeperingen is het aandeel hoogopgeleiden onder Turken en Marokkanen het sterkst gestegen: van 5 procent in 2001 tot 9 procent in 2007. (NRC)

Bekijk de CBS-cijfers via nrcnext.nl/links