Varkensboeren

Ach guttegut, varkensboerin en Kamemerlid Annie Schreijer wil zo graag een aai over de bol omdat zij en haar collega-boeren zo worden miskend, hoewel ze voor de eerste levensbehoeften van de mens zorgen (Zaterdag &cetera, 5 april). Maar een aai verdienen Schreijer en andere varkensboeren allerminst. Want wie proberen er over de ruggen van varkens en andere dieren tegen zo laag mogelijke kosten zo veel mogelijk te verdienen? Bijvoorbeeld door biggetjes onverdoofd te castreren (scheelt zeker één cent aan inkomsten als ze wel eerst worden verdoofd) en de varkens boven op elkaar te proppen? Inderdaad: de varkensvleesmaffia van mevrouw Schreijer c.s. U begrijpt dat ik een iets hardhandiger versie van de aai over de bol in gedachten heb voor mevrouw Schreijer en haar mede-varkensboeren.