Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Media

De lezer schrijft over de berichtgeving inzake Fitna

De krant heeft veel (te veel) aandacht geschonken aan Geert Wilders, zijn meningen en uitspraken. Ik hoop dat hij de komende tijd geen aandacht meer krijgt. De kop op de voorpagina van 29 maart suggereerde in eerste instantie, dat de ‘film laat zien dat heer Wilders goed nadenkt’, omdat de mededeling: „aanhangers van Wilders vinden” enzovoorts, er niet in dikke letters bij vermeld stond, dat moest je ergens uit de tekst zien te halen.

Juist één dag na het verschijnen van de film Fitna zou dit artikel niet op de voorpagina moeten staan, maar een ander objectiever artikel, dat enkele pagina’s verderop stond. Daarin werd inderdaad de kwestie genuanceerd belicht. Het bewuste artikel op de voorpagina wekte zo een verkeerde indruk. Dit werkt suggestief, wat de journalistiek de laatste tijd vaker doet. Er wordt slechts een gedeelte van een mening/uitspraak/opinie weergegeven en men laat dan in eerste instantie de bron achterwege.

Ik ben het met u eens dat een krant zowel de voor- als tegenstanders aan het woord moet laten en objectieve berichtgeving moet verzorgen.

Philomeen Bruinsma

De krant antwoordt

De kop waar de lezer naar verwijst (‘Film laat zien dat Wilders goed nadenkt’) was een citaat, boven een stuk dat ging over de vraag wat Wilders’ eigen kiezers, de PVV-stemmers, van de film vonden. Dit citaat was de reactie van een PVV’er en niet een algemeen vaststaand feit of de mening van de krant. In de zogeheten onderkop werd aangegeven wie die mening was toegedaan, namelijk: „PVV-stemmers zijn tevreden over anti-Koran film.”

Maar het is goed dat deze lezer ons hierop attendeert, want het betekent dat wij er niet vanzelfsprekend van mogen uitgaan dat kop en onderkop in combinatie worden gelezen en wij dus terughoudend moeten zijn met ‘citaat-koppen’ tenzij in één oogopslag duidelijk is van wie het citaat komt.

Het artikel is anderhalve dag na het uitkomen van de film op de voorpagina gezet, omdat inmiddels van verschillende kanten (politiek, islamitische groepen, deskundigen uit sociologie en andere wetenschapsgebieden) was gereageerd – vaak afwijzend dan wel opgelucht. Wij wilden nu juist horen hoe er door Wilders-aanhangers werd gereageerd op de film en we hebben daarom op twee plaatsen in Nederland hun mening gepeild.

Zoals u ook de afgelopen weken in de krant heeft kunnen lezen, hebben wij uitvoerig aandacht besteed aan de kritiek op Wilders en zijn film, vanuit verschillende richtingen. Ook de mening van de krant, zoals opgeschreven in ons hoofdredactioneel commentaar, was kritisch.

Het is journalistiek gesproken niet meer dan evenwichtig om de mensen uit de achterban van Wilders te vragen hoe zij de film hebben opgevat. Er is geen sprake van dat we hun mening hebben willen presenteren als een „objectief vastgesteld feit”.

Birgit Donker Hoofdredacteur

Reacties na te lezen opnrc.nl/lezerschrijft

Nieuwe kwesties lezerschrijft@nrc.nl