Weer vervolgdeel van `Ik Jan Cremer`

Amsterdam, 11 april. Vierendertig jaar na de publicatie van zijn `onverbiddelijke bestseller` publiceert schrijver/schilder Jan Cremer een vervolg op Ik Jan Cremer (1964). De autobiografische roman van Jan Cremer verwierf faam door het omvangrijke succes, dat mede te danken was aan voor die tijd onconventionele verkooptechnieken. Ik Jan Cremer Derde Boek verschijnt op 29 mei.