VSB-prijs

In Boeken (04.04.08) schrijft Arie van den Berg dat vier van de vijf juryleden van de VSB-prijs `wetenschappers` zijn, `en dat is zichtbaar in de nominatiekeuze`. Het is zijn strategie om de uitstekende keuze van de jury in diskrediet te brengen. Twee van de vier als `wetenschapper` bestempelde juryleden (Odile Heynders en Gaston Franssen) zijn inderdaad als neerlandicus aan een universiteit verbonden, Fouad Laroui is echter behalve econoom ook schrijver. De dichter Dirk van Bastelaere is bij mijn weten niet academisch bedrijvig. Dat hij zoals bijna iedereen gestudeerd heeft, kan hem niet kwalijk genomen worden.