Noren maken band kerk en staat losser

Oslo, 11 april. De regerings- en oppositiepartijen in Noorwegen zijn het gisteren eens geworden over een minder nauwe band tussen kerk en staat. Het akkoord voorziet niet in een volledige scheiding van kerk en staat, maar wel in afschaffing van het evangelisch Lutherse geloof als officiële staatsgodsdienst. De betreffende passage in de grondwet wordt vervangen door de bepaling dat ”christelijke en humanitaire waarden” de grondslag vormen en dat ”deze grondwet democratie, recht en mensenrechten waarborgt”. De eis dat het staatshoofd Luthers moet zijn, blijft gehandhaafd. Ruim 80 procent van de 4,7 miljoen Noren is Luthers.