Terpstra wenst redelijk gesprek

Wat is nu eigenlijk het probleem met onze samenleving? Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-Raad, weet het nog steeds niet. „Er is een karikatuur van de werkelijkheid gecreëerd, en die karikatuur willen wij ontmaskeren.”

De „persoonlijke hartekreet” van ex-vakbondsleider Terpstra die de voorpagina van Trouw op 2 januari sierde, heeft met het boek Benoemen en Bouwen een nadere uitwerking gekregen. In het Haagse ‘spirituele centrum’ De Boskant is vanochtend het eerste exemplaar gepresenteerd.

Terpstra schreef het boek in samenwerking met onder anderen Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, en filosoof Maarten Meester. Het is een „oproep tot een redelijk gesprek over de multiculturele samenleving”, zegt Terpstra. Het moet wat hem betreft vooral maatschappelijke organisaties in beweging brengen om de problemen die zij om zich heen zien te signaleren en te bouwen aan een oplossing.

Als er een probleem is met Marokkaanse jongeren, dan moet dat worden benoemd, vindt Terpstra. „Maar dat betekent niet dat individuele zaken meteen op de hele Marokkaanse moslimgemeenschap van toepassing zijn.”

Volgens hem wordt tegenwoordig „alles” verbonden met de islam. „Alsof de Talibaan al op de grens met België staat te trappelen”. Hij roept op om de karikatuur die „met name de politiek" van de samenleving maakt tegen te gaan en verwijt haar alleen maar in te spelen op „de angsten en sentimenten" van de mensen.

De ‘wij’ die met Terpstra de karikatuur willen ontmantelen, zijn 58 prominente Nederlanders die een eerder manifest van hem ondertekenden en 8.000 ‘gewone’ mensen die zich daarbij aansloten. Het was een vervolg op Terpstra’s oproep „tegen de verWildering van de samenleving". De hoofdletter W is nu vervangen door een kleine letter, om de associatie met PVV-leider Geert Wilders te verminderen. Terpstra: „Dit initiatief is breder. Wij willen niet institutionaliseren. Stop de verWildering is een leus waar ik niet meer vanaf kom".