Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Logo met strepen is niet automatisch van Adidas

Adidas (beeldmerk: drie strepen) kan concurrenten niet op voorhand verbieden sportartikelen op de markt te brengen met een beeldmerk van twee strepen.

Het is aan de nationale rechters in Europa om na te gaan of genoeg verwarringsgevaar bestaat om een eventueel verbod uit te vaardigen.

Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg vanmorgen bepaald in een geschil tussen Adidas enerzijds en Marca Mode, C&A, Hennes & Mauritz en Vendex anderzijds. Beide partijen twistten al jaren over de reikwijdte van de bescherming die voortvloeit uit gedeponeerde beeldmerken.

Het driestrepenmerk van Adidas is alom bekend en wordt een groot onderscheidend vermogen toegedicht. Overwinningen van vedetten gehuld in Adidas-kledij gelden als de beste publiciteit voor de sponsor van hun outfit.

Niet verwonderlijk dus dat Adidas strijdt tegen vermeende inbreuken op zijn merkrechten, al bijna zo lang de Europese richtlijn daarover uit 1989 oud is.

De vier gewraakte ketens brengen sport- en vrijetijdskleding op de markt die is voorzien van twee parallel lopende strepen, eveneens in een met de basiskleur van de kleding contrasterende kleur. Adidas spande daartegen halverwege de jaren negentig procedures aan.

De rechtbank in Breda oordeelde in 1998 dat het viertal inbreuk maakte op de merkrechten van Adidas. In hoger beroep kwam het gerechtshof in Den Bosch in 2005 tot een tegenovergesteld vonnis: geen inbreuk. Daartegen tekende Adidas cassatie aan bij de Hoge Raad, die de kwestie voor bindend advies voorlegde aan het EU-hof.

De Europese rechters oordeelden vanmorgen dat de nationale rechter moet nagaan of de gemiddelde consument zich kan vergissen in de herkomst van sport- en vrijetijdskleding die is voorzien van twee of drie strepen op dezelfde plaatsen en met dezelfde kenmerken. Daarmee keert de strijdvraag terug in de Nederlandse rechterlijke arena.

Lees arrest over Adidas-zaak C-102/07 via nrc.nl/europa