Vooroordelen over de Partij voor de Vrijheid 1

Volgens het Commentaar `Pinokkio in de Kamer` (NRC Handelsblad, 2 april) ”is de PVV het resultaat van angst en xenofobie”. Die bewering wordt nergens door ondersteund, behalve door de vooroordelen die kennelijk leven bij de hoofdredactie van deze krant.

Honderdduizenden Nederlanders kiezen voor de Partij voor de Vrijheid omdat zij hopen op een beter Nederland, bijvoorbeeld op basis van een analyse inzake de ontwrichtende werking van de massa-immigratie (in onder andere de zorg, het onderwijs, de veiligheid en de verzorgingsstaat) en een afkeer van de islamisering die onvermijdelijk ten koste gaat van onze vrijheden.

Dat NRC Handelsblad een miljoen Nederlanders afserveert als angstig en xenofoob is het gevolg van een eendimensionaal wereldbeeld waarin tegenstanders van de massa-immigratie automatisch tokkies, fascisten of anderszins tuig zijn.

Een dergelijke discriminerende generalisatie zou over andere bevolkingsgroepen niet geaccepteerd worden.