Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Voetbal

‘Opvolger Sprengers uit amateurvoetbal’

Een commissie bij de voetbalbond KNVB onderzoekt wie de meest geschikte man is om de vorige week overleden bondsvoorzitter Jeu Sprengers op te volgen: oud-Ajaxvoorzitter Michael van Praag, die door de afdeling betaald voetbal naar voren is geschoven, of de kandidaat van de amateurtak van de bond, Jan Willem Hoogendoorn.

Als de commissie met onder anderen Benk Korthals (profs) en Hans Lesterhuis (amateurs) niet tot een eensluidend advies komt, zullen Van Praag en Hoogendoorn, die tien jaar zitting had in het bondsbestuur, zich presenteren in een soort verkiezingscampagne bij de amateurs en de profs.

Sprengers zou eind dit jaar aftreden omdat hij dan zeventig jaar zou worden. Van Praag en Hoogendoorn hadden zich al gemeld voor de vacature die dan zou ontstaan. Nadat oud-VVV-voorzitter Sprengers de voetbalbond vijftien jaar heeft geleid, vinden de amateurs dat zij aan de beurt zijn de voorzitter te leveren. Volgens directeur amateurvoetbal Ruud Bruijnis van de KNVB is er bij het aantreden van Sprengers in een gentlemen agreement afgesproken dat de opvolger van de voormalig penningmeester van de UEFA moet voortkomen uit de amateurtak. „Dat staat niet op papier”, aldus Bruijnis, ver voor het overlijden van Sprengers. „Ik vind het belangrijk dat de beste kandidaat het wordt. Dan hebben we een luxeprobleem. Hoogendoorn heeft zeker zoveel internationale ervaring als Van Praag. Hij was verantwoordelijk voor de financiën in het bestuur van Euro 2000 in Nederland en België, en is betrokken geweest bij de organisatie van het WK jeugd in 2005 en het EK jeugd in 2007. Hij heeft op het niveau van UEFA en de FIFA een behoorlijk internationaal netwerk. En Van Praag met zijn Ajaxverleden natuurlijk ook.”