Kleine proef in trein met infoschermen

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. De treinwagons op het korte treintraject tussen Kampen en Zwolle zijn sinds gisteren voorzien van 22 informatieschermen. Per 11 april worden daarop via RSS en een UMTS-verbinding regionaal nieuws van dagblad De Stentor en NS-informatie uitgezonden. De toepassing is beperkt tot de Kamperlijn, aldus een woordvoerster, nu het hier gaat om een doodlopend traject met twee treinstellen. Voor andere trajecten zijn technisch ingewikkelder oplossingen nodig.