Is de EU belangrijk?

Wetenschappers uit Utrecht hebben `voor het eerst` onderzoek gedaan naar EU-gerelateerd werk van Nederlandse ambtenaren (nrc.next, 3 april). Daaruit blijkt dat de EU geen prioriteit heeft op de ministeries. Het is een schande dat de rijksoverheid daarop moet worden gewezen via extern onderzoek. Jaren geleden heb ik al in NRC Handelsblad betoogd dat de aandacht voor het internationale aspect in de opleiding van ambtenaren bij het Rijk ernstig tekortschoot. Het werken met en bij instellingen als de EU en de VN moet niet alleen een kwestie van persoonlijke interesse zijn, maar een vast deel van de opleiding van alle academici in de Rijksdienst. Maar bij de Algemene Bestuursdienst noch bij het rijkstraineeprogramma wordt daaraan bijzondere aandacht besteed. Moeten we het dan gek vinden dat we zo weinig gehoor vinden en zo vaak verrast worden door zaken die ons door de EU worden opgelegd?