Ierland stemt op 12 juni over Europees Hervormingsverdrag

Dublin. Ierland houdt op donderdag 12 juni een referendum over het nieuwe verdrag van de Europese Unie. Dit zogenoemde Hervormingsverdrag vervangt de Europese Grondwet, die twee jaar geleden bij volksraadplegingen in Frankrijk en Nederland werd afgewezen. Het nieuwe verdrag treedt in werking als alle 27 EU-landen het hebben goedgekeurd. Tot dusver hebben zeven lidstaten dat gedaan. Ierland is dit keer waarschijnlijk het enige land dat er een referendum over houdt. Een Iers `nee` heeft een hoge prijs, waarschuwde minister Dick Roche van Europese Zaken. ”Een afwijzing beschadigt de reputatie van Ierland en betekent voor Europa dat bijna een decennium werk voor niets is geweest.”