Vermoorde onschuld

Wat lijkt op een teken van hoop is misschien wel de tragische afloop van jaren van falen. De ontvoerde Colombiaanse presidentskandidaat Ingrid Betancourt zou er na zes jaar in handen van de FARC-rebellen zo slecht aan toe zijn, dat zelfs Nicolas Sarkozy naar Colombia wil reizen om haar vrij te krijgen. Een nobel streven van de Franse president waar volgens de critici van de Colombiaanse regering weinig kracht uit kan worden geput omdat alle hulp te laat komt.

Te laat omdat de Colombiaanse regering zelf te weinig zou hebben gedaan om haar honderden landgenoten die al jaren worden gegijzeld, vrij te krijgen. Volgens de critici van president Álvaro Uribe kan de plotselinge bevrijdingskoorts in Bogotá maar één ding betekenen: Betancourt is dood. Alle hernieuwde activiteit zou moeten verdoezelen dat Colombia te weinig heeft gedaan om zijn prominente slachtoffers van de FARC-terreur te hulp te schieten. Laat staan dat zij haar invloed zou hebben doen gelden bij haar pogingen tot de vrijlating van al die niet-prominente gegijzelden.

Hoe complex de situatie in Colombia is, blijkt ook uit een uitspraak van die andere onberekenbare Latijns-Amerikaanse leider, de Venezolaanse president Hugo Chávez. Het verzoek van Sarkozy aan Chávez om zijn bevrijdingsmissie samen met hem te ondernemen, stuitte op verzet omdat, aldus Chávez, hij tandeloos is zolang Colombia en de Verenigde Staten blijven samenwerken in de strijd tegen de FARC. De Verenigde Staten spelen de vermoorde onschuld.

Een slangenkuil is geen bevrijding. Wat op het spel staat is maar moeilijk te bevatten. Als Betancourt in handen van de FARC gestorven blijkt te zijn, zal er van het restje politieke wil tot overleg weinig overblijven. Maar mocht ze nog leven en worden vrijgelaten dan houden de rebellen weer weinig over om mee te onderhandelen. Voor alle onzichtbare gegijzelden die in de genadeloze handen van de FARC achterblijven, is dat een bijzonder slecht vooruitzicht. Op de steun van Sarkozy, Chávez of welke andere invloedrijke buitenlandse politici dan ook, hoeven zij niet langer te rekenen.

Floris-Jan van Luyn

Floris-Jan van Luyn is journalist en filmmaker