Rechter: Wilders mag islam fascistisch noemen

PVV-leider Geert Wilders mag de Koran vergelijken met Mein Kampf, Mohammed een barbaar noemen en de islam fascistisch. Dat heeft vandaag de Rotterdamse voorzieningenrechter bepaald in een kort geding dat de Nederlands Islamitische Federatie (NIF) tegen Wilders had aangespannen.

De dagvaarding bevatte aanvankelijk de eis om Wilders’ anti-Koranfilm Fitna vooraf te mogen zien, maar die verviel omdat Fitna op de avond van 27 maart, vlak voor het kort geding, op internet verscheen.

De rechter stelt in zijn vonnis Wilders op alle punten in het gelijk. Zo eiste de NIF van Wilders een dwangsom als hij in de toekomst zijn omstreden uitlatingen herhaalt, alsmede een rectificatie in twee landelijke dagbladen waarin hij spijt betuigt. Maar volgens de rechter vallen Wilders’ uitlatingen, hoe grievend en choquerend ook voor moslims, geheel onder de vrijheid van meningsuiting. Voor een parlementariër geldt dat hij zijn standpunten in en buiten de Tweede Kamer scherp naar voren moet kunnen brengen, oordeelt de rechter.

Wilders’ uitspraken zijn volgens het vonnis een bijdrage aan het sinds ‘11 september’ verscherpte publieke debat over de positie van de islam in Nederland, moslimextremisme en integratievraagstukken. Een verbod om een verband te leggen tussen islam en fascisme zou neerkomen op preventieve censuur. Een rectificatie met spijtbetuiging is al helemaal niet aan de orde: „Spijt is een gevoelen dat niet met een vonnis kan worden afgedwongen, laat staan executeerbaar is.”

D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold wil dat de Tweede Kamer actie onderneemt naar aanleiding van de controverse tussen het kabinet en Wilders. De PVV-leider betwist de juistheid van verslagen die zijn gemaakt van gesprekken tussen hem en ministers en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) over de komst van Fitna. Volgens deze verslagen zou Wilders vooraf vertrouwelijke informatie hebben gegeven over de inhoud van zijn film, zo bleek vorige week in een Kamerdebat. Pechtold vraagt in een brief aan het presidium van de Tweede Kamer met een voorstel te komen. „Dat kan een parlementair onderzoek zijn, heropening van het debat, of iets anders. Nu vertrouwen veel mensen het kabinet niet. Dat kunnen we niet accepteren.”

Duizenden mensen hebben gisteren in Pakistan betoogd tegen de omstreden Deense spotprenten en tegen Fitna. De schattingen over het aantal betogers liepen uiteen van 5.000 tot 20.000.

Reacties op Fitna en een link naar de aangepaste versie nrc.nl/wilders.