Fouten over docenten hoger onderwijs

Hartger Wassink maakt in zijn betoog drie cruciale fouten (Opiniepagina, 29 maart). De eerste is dat leraren ontplooiing belangrijker vinden dan salariëring. Het wordt steeds moeilijker om eerstegraads met de huidige lage LB-schaal de scholen binnen te lokken. De beperkte ontplooiingsmogelijkheden in het voortgezet onderwijs kunnen deels gecompenseerd worden door een goed salaris. Dat was al zo toen ik beginnend leraar was, en het werkt nog steeds zo.

De tweede fout is dat scholen zelf zouden bepalen welk salaris aan eerstegraads docenten gegeven wordt. Formeel is dat juist, maar feitelijk niet. De meeste scholen hebben immers hun functiewaarderingssysteem zo ingericht dat een hoger salaris slechts mogelijk is als de docent organisatorische taken op zich neemt.

Tenslotte: het management zou goed functionerende docenten extra kunnen belonen, ongeacht hun opleiding. Daarmee krijg je natuurlijk niet méér academisch opgeleide docenten binnen. Bovendien is het de vraag of een dergelijke beoordeling wel eerlijk kan plaatsvinden. Het vertrouwen daarin is in onze docentenkamer volkomen afwezig.